Özgün Araştırma

İzole Penetran Flank Yaralanmalarına Yaklaşım

10.5152/jarem.2013.388

  • Doğan Gönüllü
  • M.B.Can Balcı
  • Mehmet Gedik Lari
  • Muzaffer Er
  • Ferda Nihat Köksoy

Gönderim Tarihi: 09.10.2013 Kabul Tarihi: 13.11.2013 J Acad Res Med 2013;3(3):100-102

Amaç:

Hemodinamik stabil penetran flank yaralanmalarında yaklaşım şekli hala tartışmalıdır; laparoskopik eksplorasyon, yakın fizik muayene takibi, ve üç kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) uygulanan yaklaşım alternativleridirler. Amacımız kliniğimiz deneyimlerini aktarmaktır.

Yöntemler:

Ocak 2003 - Nisan 2013 yılları arasında penetran flank yaralanması olan 118 hasta retrospektif olarak gözden geçirilmiştir; abdominal flank, ön ve arka aksiler çizgiler arasında kalan, yukarıda 5. kaburga ile aşağıda iliak krest ile sınırlandırılan bölge olarak tanımlanmıştır.

Bulgular:

Hastaların 9’u ateşli silah, 109’u kesici delici alet yaralanması olmak üzere, penetran flank yaralanması olan 118 hasta irdelenmiştir; tüm hastalar erkekti. Hastalar 3 grup halinde irdelenmiştir: laparotomi grubu (13), laparoskopi grubu (16) ve üç kontrastlı abdominal BT çekilmiş ve konservatif takip edilmiş hastalar grubu (89, %75,4). Laparotomi endikasyonları, hemodinamik instabilite (3/13), ateşli silah yaralanması (7/13) ve peritoneal iritasyon bulguları (3/13) olarak bulunmuştur. Laparoskopi yapılmış olan 2 hastada tanjansiyel ateşli silah yaralanması, diğerlerinde kesici delici alet yaralanması mevcuttu. Bu grubun 5 hastasında izole diyafragma yaralanması mevcuttu ve laparoskopik olarak tamir edildiler, splenik rüptürü olan 2 hasta ve kolonik yaralanması olan bir hastada ise açık laparotomi ile devam edilmiştir; sekiz hastaya negatif laparoskopi yapılmıştır. Grup 3 hastaları (89, %75,4) konservatif takip edilmişlerdir, 3 hastada üçlü kontrast maddeli abdominal BT negatif olmasına rağmen 3. gün ameliyat edilmişlerdir (3/89). Hastanede ortalama yatış süresi 1. Grup hastaları için 8,7 gün, 2. Grup için 3 gün, 3. Grup için 3,5 gün olarak hesaplanmıştır.

Sonuç:

Kesici delici alet yaralanmalarında ve özellikle hemodinamik stabil olanlarda, yoğun klinik takip ile üç yoldan kontrast maddeli abdominal tomografi, laparotomi oranını azaltmaktadır. Diagnostik laparoskopi’nin ek olarak kullanılması diyafragma yaralanmalarının tanısında faydalıdır. (JAREM 2013; 3: 100-2)

Anahtar Kelimeler: Penetran flank travmaları, laparoskopi, üçlü kontrast tomografi