Derleme

Kemik Metastazlı Ürolojik Olgularda Zoledronik Asit Tedavisi

10.5152/jarem.2013.06

  • Muammer Aydın
  • Zafer Tandoğdu
  • Arif Özkan

Gönderim Tarihi: 12.12.2012 Kabul Tarihi: 15.03.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):5-7

Kemiğe en çok metastaz yapan kanserler meme, prostat, multipl myelom ve böbrek kanseri olgularıdır. İlerlemiş prostat kanserli hastaların yaklaşık %70’inde, renal kanserli olguların ise üçte birinde kemik metastazı gelişir. Metastatik odaklardaki bozuk kemik dokusu, altta yatan osteoporoz ve prostat kanserinde kullanılan androjen deprivasyon tedavisinin yarattığı kemik dokusu kaybı bu hastalarda önemli iskelet komplikasyonları riski oluşturur. Bunlar; patolojik kırıklar, spinal kanal kompresyonu, malin hiperkalsemi, kemik ağrıları gibi durumlar olup gerek durumun kendisi gerekse yapılacak ilave tedavilerin etkisiyle hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkiler. Günümüzde kemik metastazlı hastaların tedavisinde kullanılan yöntemler: Radyasyon, kemoterapi, ortopedik cerrahi ve bifosfonatlardır. Zoledronik asit, kemik metastazlı solid tümörlerin medikal tedavisinde altın standart olarak kabul edilen yeni jenerasyon bifosfonattır. Uygun bir güvenlik ve tolerabilite profiline sahip olan bu drog, kemik olaylarının insidansını azaltıp, başlangıcını geciktirerek total riskte plaseboya kıyasla önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu yazıda üroloji için yeni sayılabilecek bu ilacın kemik metastazlı ürolojik olgularda kullanımı ile ilgili önemli olgulara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. (JAREM 2013; 3: 5-7)

Anahtar Kelimeler: Kemik metastazi, zoledronik asid, urolojik maligniteler