Özgün Araştırma

Kıkırdak-Perikondrium Kompozit Grefti ile Transkanal Timpanoplasti

10.5152/jarem.2015.743

  • Ceki Paltura
  • Şaban Çelebi
  • Ömer N. Develioğlu
  • Tzemal Chatzi
  • Murat Topak
  • M. Haluk Özkul
  • Mehmet Külekçi

Gönderim Tarihi: 17.04.2015 Kabul Tarihi: 19.06.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):107-109

Amaç:

Bu çalışmada amacımız kıkırdak-perikondrium kompozit grefti ile yapılan transkanal timpanoplasti ameliyatlarının sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Çalışmaya Timpanik Membran (TM) perforasyonları tek kadranla sınırlı, uzun süredir işitme azlığı tarifleyen ve son 6 aydır kulak akıntısı olmadığını tarifleyen 40 hasta alındı. Hastalara kıkırdak-perikondrium kompozit grefti ile timpanoplasti ameliyatı yapılarak postoperatif 6. ayda ameliyatın başarısı muayene ve odyolojik tetkiklerle değerlendirildi.

Bulgular:

Ameliyat sonraki 35 hastanın (%87,5) timpanik membran perforasyonunun kapandığı görüldü. Hastaların işitmelerinde hava kemik aralığında (preoperatif ortalama 21,29 dB; postoperatif ortalama 13,23 dB) istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p<0,01).

Sonuç:

Kıkırdak-perikondrium kompozit greft kullanılarak transkanal yöntem ile yapılan timpanoplasti ameliyatı diğer yöntemlere göre daha kısa süreli olup normal anatomiyi bozmaması, büyük ve görülebilecek bir insizyon kullanılmaması ve timpanomeatal flebin kaldırılmaması gibi nedenlerle daha az morbiditeye sahiptir. Ayrıca hospitalizasyon süresi daha kısa olup başarı oranları bizim çalışmamızda klasik yöntemlere benzer bulunmuştur. (JAREM 2015; 5: 107-9)

Anahtar Kelimeler: Kıkırdak, perikondrium, timpanik membran