Özgün Araştırma

Kolorektal Kanserde Lenf Nodu Oranı ve Standart Faktörlerin Sağkalım ile İlişkisi

10.5152/jarem.2013.08

  • Ahmet Serkan İlgün
  • Nilüfer Yıldırım
  • Mustafa Şit
  • Osman Zeki Öner
  • Mehmet Lari Gedik
  • Doğan Gönüllü
  • Ferda Nihat Köksoy

Gönderim Tarihi: 21.02.2013 Kabul Tarihi: 26.03.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):14-18

Amaç:

Kolorektal kanserli hastalarda, standart faktörlerin yanı sıra, tutulu lenf nodlarının çıkarılan lenf nodlarına oranının (LNR), sağkalımla olan ilişkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Yöntemler:

Ocak 2003-Mart 2010 yılları arasında kolorektal kanser nedeniyle ameliyat edilen ve istenen kriterleri sağlayan 72 hastanın dosyaları, T, N ve M durumu ve evreleri, lenfovasküler ve perinöral invazyon varlığı, çıkarılan lenf nodu sayısı, tutulu lenf nodu sayısı, lenf nodu kapsül invazyonu varlığı ve LNR açısından incelenmiş ve bu parametrelerin sağkalımla ilişkileri retrospektif olarak araştırılmıştır.

Bulgular:

Kolorektal kanserli hastaların sağkalımlarıyla, LNR, lenf nodu evresi, tutulu lenf nodu sayısı, TNM evresi, PNI ve lenf nodu kapsül invazyonu varlığının korelasyon gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç:

LNR ve lenf nodu evresi, incelenen parametreler arasında sağkalımla en yüksek ilişkili parametreler olarak bulunmuştur. (JAREM 2013; 3: 14-8)

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, lenf nodu oranı, sağkalım, prognoz