Olgu Sunumu

Korozif Madde İçimi Sonrası Özefagus Striktür Gelişimi Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2015.767

  • Nebia Peker
  • Nafiye Urgancı
  • Hülya Kımıl

Gönderim Tarihi: 30.04.2015 Kabul Tarihi: 12.05.2015 J Acad Res Med 2016;6(1):59-61

Koroziv maddelerin alınması sonucu oluşan koroziv hasar yaygın bir pediatrik acil sorundur. Koroziv maddelerin kaza ile alınmasında 5 yaşından daha küçük çocukların yüksek risk grubunu oluşturduğu ve 2 yaşında pik yaptığı belirtilmiştir. Bu yaş grubundaki çocuklar daha fazla ev kazalarına maruz kalmaktadırlar. Bu da ciddi sorunlara yol açarak çocukluk çağında önemli bir morbidite ve mortalite neden olmaktadır. Bu makalede yanlışlıkla içilen koroziv madde sonucu özefagusta striktür gelişen olgu irdelenmiştir. (JAREM 2016; 6: 59-61)

Anahtar Kelimeler: Koroziv madde, özefagial striktür, çocukluk çağı