Olgu Sunumu

Kranial Çökme Kırığı Sonucu Gelişen Düşük Ayak; İki Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2013.302

  • Aydın Canpolat
  • Türker Karancı
  • Osman Akdemir
  • Hakan Duman
  • Şahin Yüceli
  • Harun Mehmet Özlü

Gönderim Tarihi: 03.09.2013 Kabul Tarihi: 04.09.2013 J Acad Res Med 2013;3(3):112-115

Düşük ayak en sık lomber disk hernisi veya tuzak nöropatiler sonucu görülmektedir. Nadir olarak kranial parasagital bölgeyi etkileyen; izole kafa travması, serebral yer kaplayıcı lezyon veya demyelinizan bir hastalığa bağlı olarak düşük ayak gelişebilir. Santral nedenli düşük ayak genellikle spastik tipte olup hiperrefleksi, patolojik refleksler, baş ağrısı ile başka klinik ve nörolojik bulgular tabloya eşlik etmektedir. Ayırıcı tanı koymada dikkatli klinik muayene, radyolojik ve elektrofizyolojik tetkikler önemli araçlardır. (JAREM 2013; 3: 112-5)

Anahtar Kelimeler: Düşük ayak, çökme kırığı, kafa travması