Olgu Sunumu

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Kateter İlişkili Candida parapsilosis Sepsisi: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2014.507

  • Nevriye Gönüllü
  • Fatma Köksal Çakırlar
  • Zafer Habip
  • Yalım Dikmen
  • Seval Ürkmez
  • Nuri Kiraz

Gönderim Tarihi: 11.03.2014 Kabul Tarihi: 21.07.2014 J Acad Res Med 2014;4(2):82-84

Candida parapsilosisi cildin normal florasında bulunan bir mantardır ve santral venöz kateterlerinde kolonize olma özelliği ile tanınır. Geçtiğimiz son on yılda yapılan araştırmalarda, Candida parapsilosis’in kan kültürlerinden ikinci en sık izole edilen Candida türü olduğunu gösterilmektedir. Bu tür, diğer Candida türlerine göre ekinokandinlere karşı in vitro duyarlılığı anlamlı derecede daha düşüktür. Bu yazıda kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada kateter ilişkili Candida parapsilosis sepsisi olgusu sunulmuştur. (JAREM 2014; 2: 82-4)

Anahtar Kelimeler: Candida parapsilosis, kandidemi, kronik böbrek yetmezliği