Özgün Araştırma

Kronik Hastalarda Sağlık Yönetimi ve İran’da Sağlık Yönetimi Modeli Dizaynı Hakkında Karşılaştırmalı Çalışma

10.5152/jarem.2017.1067

  • Monika Motaghi
  • Leila Riahi
  • Irvan Masoodi Asl
  • Hossein Akbari

Gönderim Tarihi: 29.01.2016 Kabul Tarihi: 12.08.2016 J Acad Res Med 2017;7(1):1-6

Amaç:

Kronik hastalarda sağlık yönetimi politika yapıcılar için ciddi bir zorluk oluşturmaktadır. Toplumun büyük giderlerle baş etmek zorunda olması ve sağlık fonlarının önemli bir bölümünün bu hastaların devam eden bakımları için ayrılmasından dolayı, optimal sağlık bakımının düzenlenmesi, finanse edilmesi ve sağlanması için doğru politikaların oluşturulması çok önemlidir. Bu çalışma İran’daki kronik hastalar için bir sağlık yönetimi modeli oluşturmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yapılmış olan çalışmaları inceledik ve bunları içinden uygulanabilir stratejiler seçtiğimiz uygun referanslar olarak kullandık. Ardından, kronik hastalar için bir sağlık bakımı yönetimi modeli oluşturmak için ilgili uzmanlara onay için gönderdik. Modelin son şekli uzman panelince geliştirildi.

Bulgular:

Referanslarımızın hemen hemen hepsinde, özel sektörle birlikte sağlık ve sosyal yardım bakanlıklarının sağlık bakımını kronik hastalara yoğunlaştırdığı görüldü. Kronik hastalar için sağlık bakımı programları düzenli check-uplar, aşılamalar, yaşam tarzı eğitimleri, akut hastalık bakımı, sağlık danışmanları, yardımcı sağlık cihazları ve donanımları ve laboratuvar hizmetleri için ücretsiz hizmetler sunmaktadırlar. Politikalar Yüksek Sağlık Şurası’na dayanan Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Ulusal Komitesi tarafından şekillendirilirler. Fonlar çoğunlukla devlet kurumları ve sonrasında da topluluklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından, kronik hastaların kısmi katılımlarıyla (prim ya da muafiyet olarak) karşılanmaktadır.

Sonuç:

Kronik hastaların yönetimi modelimiz Yüksek Sağlık Şurası ve Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığında bir “kronik hastalar için sağlık kurulu” oluşumunu ve merkezi olmayan ve il sağlık bakımı hizmetlerinin karşılanmasını içermektedir. Fonlar vergiler, bağışlar ve uluslararası organizasyonların destekleriyle sağlanmalıdır. Hükümetlerdeki mali yükü azaltmak için sivil toplum kuruluşlarından ve bağış yoluyla gelen yardımlar artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, İran, hasta