Özgün Araştırma

Lateral Epikondilit Tedavisi: Ekstra Korporeal Şok Dalga Terapisine Karşı Steroid Enjeksiyonu

10.5152/jarem.2014.540

  • Harun Mutlu
  • Serhat Mutlu
  • Gökhan Özkazanlı
  • Fırat Fidan
  • Mehmet Kılıç

Gönderim Tarihi: 03.07.2014 Kabul Tarihi: 21.07.2014 J Acad Res Med 2014;4(2):58-61

Amaç:

Lateral epikondilit için bir çok tedavi yöntemi önerilmiştir. Hem streoid enjeksiyonu hem de ESWT(ekstra korporeal şok dalga terapisi) kullanılan tedavi metodlarındandır.

Yöntemler:

Bu çalışmaya en az 6 aydır lateral epikondilitten dolayı ağrısı olan 34 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı, birinci gruptaki 17 hasta ESWT ile ve ikinci gruptaki 17 hasta ise streoid enjeksiyonu ile tedavi edildi. Sonuçlar Visual Analog Skala ve DASH skalaları kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Birinci gruptaki hastaların (ESWT) ortalama takip süresi 20,42 ay idi. Ortalama VAS skorunda 8,1 den 1,85’e kadar, ortalama DASH skorunda ise 73,32’den 52,3’e kadar bir düzelme sağlandı. 10 hastada tatmin edici sonuca ulaşılırken, 2 hastada sınırlı memnuniyet sağlandı, 5 hastada ise tatmin edici sonuç sağlanamadı. İkinci grupta (steroid enjeksiyonu) ise ortalama takip süresi 17,39 ay idi. Ortalama VAS skorunda 8,71 den 1,32’ye, ortalama DASH skorunda ise 72 den 48,23’e kadar düzelme sağlandı.13 hastada tatmin edici sonuca ulaşılırken, 3 hastada sınırlı memnuniyet sağlandı, 1 hastada ise tatmin edici sonuç sağlanamadı.

Sonuç:

Steroid enjeksiyonu ESWT ile karşılaştırıldığında ağrının giderilmesi, dirsek fonksiyonlarının iyileşmesi ve hasta memnuniyeti açısından daha iyi sonuçlara sahiptir. (JAREM 2014; 2: 58-61)

Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, ESWT, DASH skoru, streoid enjeksiyonu