Olgu Sunumu

Lomber Vertebrada Ciddi Erozyona Neden Olan Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması

10.5152/jarem.2011.20

  • Berk Özkaynak
  • Nihan Kayalar
  • Banu Gül Küçükpolat
  • Funda Gümüş
  • Adil Polat
  • Fatma Tuğba İlal
  • Bülent Mert
  • Vedat Erentuğ

Gönderim Tarihi: 07.09.2011 Kabul Tarihi: 18.11.2011 J Acad Res Med 2011;1(2):72-73

Abdominal aort anevrizmasına bağlı vertebral erozyon çok nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda, rüptüre abdominal aort anevrizması nedeni ile acil operasyon uygulanan, posterior duvardaki rüptür bölgesinde lomber vertebra korpusunda ciddi erozyon tesbit edilen vaka sunulmaktadır. Yetmiş yaşında erkek hasta belinden aşağı yayılan şiddetli ağrı şikayeti ile başvurdu. BT anjiyografisinde renal arterlerin yaklaşık 1 cm altından başlayan, her iki ana iliyak arterleri arterleri içine alan, en geniş yerinde 5.5 cm çaplı, rüptüre abdominal aort anevrizması saptandı. Anevrizma kesesi rezeke edildiğinde posterior duvarda rüptür olduğu, aort duvarında 3x4 cm çaplı defekt oluşmuş olduğu ve defektin hemen arkasında lomber vertebra korpusunda ileri derecede erozyon olduğu görüldü. Anevrizma kesesi rezeke edilen hastaya aortabifemoral bypass uygulandı. Abdominal aort anevrizmalarına bağlı nadir görülen vertebral erozyon daha sıklıkla Behçet hastalarında rapor edilmiştir. Hastamızda Behçet hastalığı olmaması bu durumunun ne kadar ender olduğunu da göstermektedir. Vertebra korpusundaki hasar instabilite yaratabilecek derecede ise buna yönelik rekonstruksiyonlar uygulanabilmektedir. Vakamızda, acil şartlarda operasyon uygulandığından, kemikteki defekte yönelik acil bir müdahaleye gerek olmadığına karar verilmiş, hasta taburculuğu sonrası ortopedi kliniğinde değerlendirilerek, gelecekte oluşabilecek instabilite tehlikesi nedeni ile elektif operasyonu planlanmıştır. Kronik, şiddetli bel-sırt ağrısı olan hastalarda ayırıcı tanıda abdominal aort anevrizması ve buna bağlı nadir de gözlense, vertebral erozyon, akılda tutulması gereken bir durumdur. (JAREM 2011; 1: 72-3)

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort, anevrizma, vertebrada erozyon