Olgu Sunumu

Malnütrisyonla Başvuran Burkitt Lösemi

10.5152/jarem.2015.751

  • Reyhan Gümüştekin
  • Nafiye Urgancı
  • Zeynep Yıldız Yıldırmak

Gönderim Tarihi: 30.04.2015 Kabul Tarihi: 29.07.2015 J Acad Res Med 2016;6(1):53-55

Katabolizmanın arttığı maligniteli olgularda malnutrisyon görülme sıklığı artmaktadır. Burkitt lenfoma/lösemi blastik hücrenin kemik iliğindeki oranı için %25’in altında veya üzerinde hücre varlığı ile ayırt edilmektedir. Burkitt lenfomalı hastalarda primer tümör sıklıkla abdomendedir. Yerleşim yeri çoğunlukla ilioçekal bölge, apendiks ve çıkan kolondur. Klinik olarak en belirgin semptomu karın ağrısı ve karında şişlik olmakla birlikte bulantı, kusma, barsak düzeninde değişiklik ve kilo kaybı klinik tabloya eşlik eden diğer semptomlardır. Bu makalede malnutrisyon ile getirilen Burkitt lösemi tanısı alan olguyu tartışmak istedik. (JAREM 2016; 6: 53-5)

Anahtar Kelimeler: Burkitt lenfoma/lösemi, malnutrisyon, çocuklar