Derleme

Çömelme Pozisyonunda Yürüyen Beyin Felçli Hastalarda Kalça ve Dizdeki Fleksiyon Kontraktürlerinin Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2012.11

  • Fuat Bilgili
  • Yener Temelli
  • N. Ekin Akalan

Gönderim Tarihi: 10.04.2012 Kabul Tarihi: 21.06.2012 J Acad Res Med 2012;2(2):33-37

Beyin felcinde en çok etkilenen eklem diz eklemidir. Diz fleksiyon kontraktürü, çömelme pozisyonunda yürümeye, basma fazında stabilite kaybına, ayakta durma ve oturmada ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklara yol açar. Kalça fleksiyon kontraktürü yürüyüş sırasındaki çömelmedeki kalça fleksiyon kontraktürü sıklıkla diz fleksiyonu ve ayak bileği ekinusunun kompansasyonu içindir. Kalça fleksiyon kontraktürünün primer sebebi ise psoas kasıdır ve neticesinde artmış anterior pelvik tilt, çömelme yürüyüşü, kalça instabilitesi ve lomber lordozla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çocuklar ileri yaşlarda, yüksek enerji gerektirdiği için yürümeden bile vazgeçebilirler. Bu yazıda, beyin felçli çocuklarda diz fleksiyon kontraktürlerinin nedenleri, klinik değerlendirmeler ve tedavi prensipleri gözden geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar ve yürüme analizi verileri ışığında diz fleksiyon kontraktürünün biyomekaniksel nedenleri ayrıntılı olarak tartışıldı.(JAREM 2012; 2: 33-7)

Anahtar Kelimeler: Beyin felci, çocuk, kontraktür, yürüyüş, kalça eklemi, diz eklemi, kas, iskelet, tendon