Olgu Sunumu

Mesanenin Sarkomatoid ve Lenfoepitelyoma Benzeri Diferansiye Karsinomu: Parsiyel Sistektomi Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2014.511

  • Arif Özkan
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Aydın İsmet Hazar
  • Cem Tuğrul Gezmiş
  • Fatih Osman Kurtuluş
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 13.03.2014 Kabul Tarihi: 21.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(1):35-37

Mesanede en sık rastlanan tümörler ürotelyal karsinomlar olmakla birlikte mesane kanserlerinin %10-20’ sinde farklı diferansiyasyon gösteren tümörlerde bulunabilir. Bunlardan biride sarkomatoid ve lenfoepitelyoma benzeri diferansiyasyon gösteren ürotelyal karsinomdur. Daha çok erkeklerde ve ileri yaşta görülür. Tanı anında genelde ileri evredirler. Agresif neoplaziler olup sürvileri kötüdür. Literatürde çeşitli tedavi modaliteleri belirlenmiş olup kesin bir standart yoktur. Bu yazıda ender rastlanan sarkomatoid ve lenfoepitelyoma benzeri diferansiyasyon gösteren ürotelyal mesane karsinomu vakasına uyguladığımız parsiyel sistektominin sonucu literatür eşliğinde tartışılmıştır. (JAREM 2014; 1: 35-7)

Anahtar Kelimeler: Mesane, sarkomatoid, ürotelyal karsinom, parsiyel sistektomi