Derleme

Mikropeniste Falloplasti ve Penil Protez İmplantasyonu

10.5152/jarem.2015.727

  • Murat Dinçer
  • Özkan Onuk

Gönderim Tarihi: 11.04.2015 Kabul Tarihi: 16.04.2015 J Acad Res Med 2015;5(2):35-38

Penis küçüklüğü şikayeti tüm toplumlarda tarih öncesi dönemden bu yana erkeklerin önemli bir kısmında tartışılmaktadır. Erkekler veya çocuk yaşlarda ebeveynler çoğunlukla kendi koydukları mikropenis tanısıyla doktorlara başvurmaktadır. Bu olası tanı ebeveynlerde ciddi anksiyeteye neden olmaktadır. Oysa tanı iyi yapılmış bir ürogenital muayene ve penis boyunun ölçülmesiyle basitçe saptanmaktadır. Penis boyunun uygun ölçülerde olup olmadığını tespit etmek, endişeleri gidermek ve uygun olmayan hastayı gelecekte geçireceği bir cerrahi işlemden koruyabilir. Mikropenis hastalarının cerrahi tedavisinde son yıllarda oldukça yaygın şekilde değişik doku flepleri kullanılmaktadır. Günümüzde mikrocerrahideki gelişmelere paralel olarak duyu sinirleri içeren serbest doku flepleri kullanılmaya başlanmıştır. Doku flep uygulamaları sonrası ereksiyon sağlamak için protez implantasyonları en iyi çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat erektil disfonksiyon nedeni ile yapılan penil protez uygulamalarından önemli farklılıkları vardır. Protez implantasyonu uygulaması için mutlaka fallusda duyu gelişimi beklenmeli ve 3 parçalı şişirilebilir protezler tercih edilmelidir. Günümüzde yapılan başarılı operasyonlar ile yeterli hasta memnuniyeti sağlanmasına rağmen falloplasti uygulanan hastalara özgü ereksiyon elde etmek için araştırmalar devam etmektedir. (JAREM 2015; 5: 35-8)

Anahtar Kelimeler: Mikropenis, falloplasti, penil protez