Olgu Sunumu

Nadir Bir Olgu: Mesane Kanserinin Gluteal Kas Metastazı

10.5152/jarem.2012.09

  • Yiğit Akın
  • Zülfü Birkan
  • Işıl Başara
  • Aliseydi Bozkurt
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 15.02.2012 Kabul Tarihi: 29.03.2012 J Acad Res Med 2012;2(1):27-28

Transizyonel hücreli mesane kanserinin, çizgili kas metastazı oldukça nadir görülmektedir. Mesane kanseri, en sık lenf nodları, akciğer, karaciğer, kemik ve adrenal bezlere metastaz yapmaktadır. Bu makalede, 59 yaşında erkek hasta, dış merkezde 2 yıl önce; mesane tümörü tanısı konulan bir hasta sunuldu. Hastaya, transüretral mesane tümör rezeksiyonu yapılmış ve patoloji sonucunda, kas invaziv mesane tümörü tanısı aldıktan sonra, definitif radyoterapi ve sistemik kemoterapi tedavisi uygulanmış. Rutin takipleri sırasında; sağ kalça ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerinde, mesane kanserinin gluteus medius kasına metastazı saptandı. Sonraki takiplerinde sistemik metastazları gelişen hasta 6 ay sonra kaybedilmiştir. (JAREM 2012; 2: 27-8)

Anahtar Kelimeler: Gluteal kas, manyetik rezonans görüntüleme, kemoterapi, mesane kanseri, metastaz, radyoterapi