Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Parotis Kitlesi: Meme Karsinomu Metastazı

10.5152/jarem.2013.05

  • Çiğdem Tepe Karaca
  • Çiğdem Kalaycık Ertugay
  • Şaban Çelebi
  • Ömer N. Develioğlu

Gönderim Tarihi: 04.12.2012 Kabul Tarihi: 09.02.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):36-37

Majör tükrük bezine metastaz nadiren görülmektedir ve de en sık parotis bezinde rastlanmaktadır. Primer tümörün orijini çoğunlukla cilt ve başboyundaki mukozal yüzeylerdir. Akciğer, böbrek, meme, kolon ve uterustan uzak metastazlar gözlenmiştir. Tedavi ve prognoz farklılığı bulunduğundan primer tükrük bezi tümörü ile metastaz ayrımı iyi yapılmalıdır. Bizim olgumuz 70 yaşında parotis kitlesi ile başvuran bir meme karsinomu hastasıdır. Preop hastanın yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid karsinom metastazı muhtemel bir papiller epitelyal tümör olarak gelmesi üzerine hastanın tiroid incelenmesine ağırlık verilmiştir. Hasta varolan meme kitlesini özellikle gizlemiştir. Bu nedenle hastanın tanısı gecikmiştir. Parotis bezine olan uzak metastazlar çok nadir gözlendiği için son aşamada düşünülmüş ve araştırılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak baş ve boyun kitlelerinin karakteristik görünümü metastaz şüphesi uyandırıyor ise primer bölge dikkatlice araştırılmalıdır. (JAREM 2013; 3: 36-7)

Anahtar Kelimeler: Parotis kitlesi, meme kanseri, metastaz