Olgu Sunumu

Nazal Septumdan Kaynaklanan Bir Pleomorfik Adenoma Olgusu

10.5152/jarem.2015.523

  • Tolga Kandoğan
  • Abdullah Dalğıç
  • Gürol Gültekin
  • Seçkin Ulusoy
  • Elif Selek

Gönderim Tarihi: 11.05.2014 Kabul Tarihi: 08.12.2014 J Acad Res Med 2015;5(1):25-27

Pleomorfik adenoma tükrük bezinden kaynaklanan, mikst ve genellikle benign bir tümördür. Tükrük bezi tümörlerinin en sık görülen tipidir ve en çok parotis bezinde ortaya çıkar. Pleomorfik adenoma büyük tükrük bezlerinde görülmesine rağmen vücudun diğer yerlerinde de görülen olgular bildirilmiştir. Nazal kavite ve paranazal sinüsler de az da olsa olgu bildirimleri mevcuttur. Biz nazal kavitede nazal septumdan kaynaklanan 74 yaşında pleomorfik adenomalı bir hastayı olgu olarak sunduk. Nazal kavitelerde tek taraflı düzenli sınırlara sahip kitlelerde çok nadir olmasına rağmen pleomorfik adenoma da ayırıcı tanılar içinde düşünülmelidir. (JAREM 2015; 5: 25-7)

Anahtar Kelimeler: Adenoma, pleomorfik adenoma, nazal kavite