Olgu Sunumu

Nöro-Behçet Hastalığına Bağlı Gelişen Nörojen Mesane: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2014.427

  • Mehmet Karabakan
  • Özer Güzel
  • Akif Ersoy Erkmen
  • Remzi Salar
  • Aliseydi Bozkurt
  • Serkan Akdemir

Gönderim Tarihi: 25.12.2013 Kabul Tarihi: 03.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(1):28-30

Behçet hastalığı tekrarlayan oral aftöz ülserler, deri döküntüleri, göz tutulumu (hipopiyonlu iridosiklit) ve genital ülserler ile seyreden etiyolojisi bilinmeyen sistemik, vaskülitik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Nöro-behçet hastalığında mesane tutulumu oldukça nadir görülüp yaklaşık insidansını %0,07 olarak bildirilmiştir. Olgumuzda son 20 yıldır Behçet hastalığı ve son 2 yıldır olan üriner inkontinansın eşlik ettiği alt üriner sistem şikayetleri mevcuttu. Yapılan ürodinamik değerlendirmeyi takiben antikolinerjik tedavi başlandı. Bu olgu nöro-behçet hastalığına bağlı gelişen mesane tutulumunda tanı koymanın önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. (JAREM 2014; 1: 28-30)

Anahtar Kelimeler: Nörojen mesane, nöro-Behçet Hastalığı