Olgu Sunumu

Intertrokanterik Femur Kırığının İntramedüller Çivi ile Fiksasyonunda Kompresyon Vidasının Pelvi içine Migrasyonu

10.5152/jarem.2013.13

  • Serkan Akçay
  • İsmail Safa Satoğlu
  • Haluk Çabuk
  • Kaya Turan

Gönderim Tarihi: 28.08.2012 Kabul Tarihi: 05.11.2012 J Acad Res Med 2013;3(1):44-46

İntertrokanterik femur kalça kırıkları 65 yaş üstü ve osteoporozu olan yaşlı populasyonda oldukça yaygındır. Bu kırıkların tedavisinde, özellikle medial kalkar devamsızlığının olduğu anstabil olgularda, biyomekanik avantajlarından dolayı, proksimal kalça çivileri tercih edilmektedir. Bu implantların yaygın kullanımı sonrasında çok sayıda komplikasyon tarif edilmiştir. Bu yazımızda tek vidalı proksimal femoral çivi kullanılarak tedavi edilmiş olan bir intertrokanterik kalça kırığı olgusunda proksimal çektirme vidasının ameliyat sonrasındaki sekizinci haftada intrapelvik medial migrasyonuna değindik. Hasta migre olan vidanın çıkarılması ile tedavi edildi (JAREM 2013; 3: 44-6)

Anahtar Kelimeler: Proksimal, femur, çivi, komplikasyon, migrasyon