Olgu Sunumu

Intrauterin Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maruziyeti

10.5152/jarem.2016.1256

  • Selma Aktaş
  • Leman Tuba Karakurt
  • Seda Geylani Güleç

Gönderim Tarihi: 31.07.2016 Kabul Tarihi: 20.11.2016 J Acad Res Med 2017;7(1):42-44

Sentetik kannabinoidler (SK) kanabis (esrar, marihuana) benzeri etkileri olan yasa dışı maddelerdir. Bu ürünler, bitkisel içeriğin üzerine birkaç farklı sentetik kannabinoid püskürtülmüş psikoaktif karışımlardır. SK’lerin kronik kullanımı, uzun süreli kanabis kullanımına benzer şekilde bağımlılık sendromuna, çekilme belirtilerine ve psikiyatrik semptomlara yol açar. Markadan markaya ve seriden seriye değişen farklı kombinasyon ve oranlarda farklı SK maddeler olması nedeniyle, SK içeren maddelerin klinik etkilerini tahmin etmenin oldukça güç olduğu söylenebilir. Bu maddelerin adolesanlar arasında kullanımının yaygınlaşması nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu maddelere intrauterin maruz kalan ve doğum sonrası çekilme semptomları gösteren yenidoğanlarla giderek artan sıklıkta karşılaşmak sürpriz olmayacaktır. Bu makalede Türkiye’de ‘bonzai’ adı altında pazarlanan sentetik kannabinoide gebelik boyunca maruz kalan bir yenidoğan sunulacaktır. Yazımızda bu vaka ışığında, klinisyenleri sentetik kannabinoidlerin yenidoğandaki yoksunluk bulguları yönünden bilgilendirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sentetik kannabinoid, bonzai, yenidoğan yoksunluk sendromu