Özgün Araştırma

Obez Hastaların Tedavisinde İntragastrik Balonun Etkinliği: Retrospektif Klinik Çalışma

10.5152/jarem.2013.412

  • Kemal Peker
  • Arda Işık
  • Orhan Çimen
  • Levent Demirtaş
  • Ufuk Kuyrukluyıldız

Gönderim Tarihi: 09.10.2013 Kabul Tarihi: 28.11.2013 J Acad Res Med 2013;3(3):97-99

Amaç:

Obezite çevresel ve genetik faktörlerle iştirakli ciddi ve kronik bir hastalıktır. Medikal, cerrahi ve endoskopik girişimler olarak birkaç tedavi şekli mevcuttur.

Yöntemler:

Erzincan Tıp Fakültesi Endoskopi Ünitesindeki 13 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Intragastrik balonlar 2012 Ocak-2013 Aralık tarihleri arasında uygulandı. Ortalama 8-12 ay sonra, hastalar istenilen kiloya gerileyince, balonlar çıkarıldı.

Bulgular:

Gastrik balonların ortalama kalma süresi 10,0±1,22 ay olarak bulundu. Belirtilen sürede ortalama kilo kaybı 25,1±5,5 kg. saptandı. Değerleri gastrik balon öncesi ve sonrası olarak kıyasladığımızda istatiksel olarak belirgin fark bulundu (p=0,001).

Sonuç:

Kilo vermek için intragastrik balon yerleştirilmesi güvenli ve efektif prosedürdür. Intragastrik balon uygulaması diyet desteğinde ki morbid obez hastalarda geçici kilo azaltımı; bariatrik tedaviye gönüllü hastaların preoperatif tedavileri için ve diğer cerrahi girişimlerde morbiditeyi-mortaliteyi azaltmak için idealdir. (JAREM 2013; 3: 97-9)

Anahtar Kelimeler: Obezite, gastrik balon, endoskopi