Olgu Sunumu

Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs

10.5152/jarem.2017.1275

  • Ahmet Ali Tuncer
  • Nadire Tuncer
  • Salih Çetinkurşun

Gönderim Tarihi: 06.09.2016 Kabul Tarihi: 14.02.2017 J Acad Res Med 2017;7(3):161-162

Omentum torsiyonu akut karının nadir bir nedenidir. Apandisiti taklit eden fizik muayene bulgularından ötürü sıklıkla akut apandisitle karıştırılmaktadır. Bu yüzden omental torsiyonu olan ve medikal olarak tedavi edilen 11 yaşında bir kız olgu sunulmuştur. Bu makale oldukça nadir görülen omentum torsiyonunun farkındalığını artırmak ve medikal olarak tedavi edilebilen bu patoloji için yapılan gereksiz cerrahiyi önlemek amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, omentum torsiyonu, çocuk, ultrason, bilgisayarlı tomografi