Olgu Sunumu

Çocukta Sitomegalovirüs İlişkili Protein Kaybettiren Gastropati (Menetrier Hastalığı)

10.5152/jarem.2015.752

  • Nafiye Urgancı
  • Seda Geylani Güleç
  • Önder Kılıçaslan
  • Tülay Başak

Gönderim Tarihi: 28.04.2015 Kabul Tarihi: 29.07.2015 J Acad Res Med 2016;6(1):56-58

Çocukluk çağında Menetrier hastalığı; etiyolojisi tam açıklanamamış, nadir ve seyri erişkinlerden farklı olan klinik bir tablodur. Mide mukozasında hipertrofi ve buradan protein kaybına bağlı hipoalbüminemi ile karakterizedir. Çocuklarda genellikle hastalık kendi kendini sınırlar. Özellikle immün yetersizliği olan hastalarda Menetrier hastalığının en önemli nedenlerinden biri sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonudur. İmmün sistemi sağlam çocuklarda da sitomegalovirus enfeksiyonu görülebilir. Önceden sağlıklı iki buçuk yaşında kız olgu bir haftadır tüm vücudunda şişlik, halsizlik, idrar yapımında azalma yakınması ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği’ne getirildi. Periorbital-pretibial ödem, batında distansiyon ve asit saptanan olgunun yapılan tetkiklerinde hipoalbuminemi ve dışkıda alfa-1 antitripsin düzeyi yüksek bulundu. Hastanın nedene yönelik serolojik incelemelerinden CMV IgM antikoru pozitif ve CMV DNA değeri 1170 kopya/mL saptandı. Olguya albumin desteği, proton pompa inhibitörü ve tuzdan fakir yüksek proteinli diyet başlandı. Antiviral tedavi verilmemesine rağmen tedavinin 10. gününde klinik bulguları geriledi. Bu olguyu immün sistemi sağlam bir çocukta protein kaybettiren gastropati etiyolojisinde sitomegalovirus saptamamız nedeniyle sunduk. (JAREM 2016; 6: 56-8)

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik gastrit, sitomegalovirüs enfeksiyonları, protein-kaybettirici enteropatiler