Orijinal Araştırma

Okul Çağındaki İşitme Tarama Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Tele-odyolojik Bakış Açısı

10.4274/jarem.galenos.2022.99608

  • Ahmet Ceylan
  • Eyyup Kara
  • Mustafa Caner Kesimli
  • Deniz Kaya
  • Ahmet Ataş

Gönderim Tarihi: 13.11.2021 Kabul Tarihi: 12.12.2022 J Acad Res Med 2023;13(1):1-8

Amaç:

İşitme sağlığı özellikle çocukluk döneminde dikkat edilmesi gereken alanlardan biridir. Okul çağı işitme taraması (SAHS), işitme kaybının tespiti ve önlenmesi açısından önemlidir. Çalışmamızın amacı, SAHS’ye yönelik tele-odyolojik uygulamaların kullanımını standart SAHS uygulamaları ile karşılaştırmak ve yöntemler arasındaki olası benzerlikleri veya farklılıkları belirlemektir.

Yöntemler:

Çalışma, İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ilköğretim aynı okuldaki birinci sınıf öğrencisi olan toplam 224 kişi ile yürütülmüştür. Çalışma, 15 gün aralıklarla test oturumu yapılarak iki aşamada tamamlanmıştır. İlk aşamada standart SAHS uygulanacak bireylerin tamamının video-otoskop görüntüsü kayıt edildi ve timpanometri testi yapıldı. İkinci aşamada ise tele-odyolojik yöntemle SAHS sonuçları kayıt edildi.

Bulgular:

Katılımcılardan elde edilen timpanometri sonuçlarına göre anormal kulak oranının %4,5 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Asenkron olarak değerlendirilen video-otoskop sonuçlarına göre yoğun earwax buşon ve zar patoloji şüphesi taşıyan öğrenci sayısı, sol kulakta %6,7 düzeyinde, sağ kulakta 5,8 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. SAHS yöntem sonuçlarına göre testten geçme ve kalma oranlarına göre standart yöntemde, sağ kulaktan ortalama kalma oranı %12,9. Sol kulakta kalma oranı %12,9’dur. Aynı öğrenci grubunun tele-odyolojik yöntem sonuçlarına göre sağ kulakta testten kalma oranı %16,1 düzeyinde, sol kulakta %15,2 düzeyinde elde edilmiştir.

Sonuç:

Tele-odyolojik olarak ölçüm yapmak veya standart yöntemini kullanmak test sonuçlarını etkilemedi. Buna göre, test sonucu, testin tele-odyolojik veya standart yöntemle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden bağımsızdır.

Anahtar Kelimeler: İşitme tarama, tele-sağlık, tele-odyoloji, okul çağı işitme tarama, timpanometri, video-otoskop

Tam Metin (İngilizce)