Olgu Sunumu

Onüç Aylık Çocukta Osteoid Osteomanın Jamshidi ile Eksizyonu: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2011.09

  • Fuat Bilgili
  • İsmet Bilgi
  • Halil Polat
  • Serdar Kamil Çepni
  • Yavuz Selim Kabukçuoğlu

Gönderim Tarihi: 24.08.2011 Kabul Tarihi: 02.10.2011 J Acad Res Med 2011;1(1):28-31

Osteoid osteoma 5-30 yaş grubu arasında sık görülen selim osteoblastik primer kemik tümörüdür. 5 yaş altında çok nadir görülmektedir (%3-8). Bu yazıda gece ağlamaları sıklaşan, sağ tibiada şişlik yakınması olan 13 aylık çocuktaki osteoid osteoma olgusu sunuldu. Olgunun görülme yaşının osteoid osteomaya uygun olmaması ve radyolojik görüntüleme ile malignitenin ekarte edilememesi sebebiyle jamshidi ile biopsi yapıldı. Biopside nidusun görülmesi sebebiyle ek cerrahi girişim yapılmadı. Hastanın 7. aydaki takibinde şikayetlerinin tekrarlaması ve MR görüntülerinde lezyonun görülmesi jamshidi ile nidusun tamamının çıkartılamadığı, yetersiz tedavi edildiğini düşündürdü. (JAREM 2011; 1: 28-31)

Anahtar Kelimeler: Çocuklarda osteoid osteoma, jamshidi, yetersiz tedavi