Olgu Sunumu

Ondansetron Alerjisinde Alternatif Granisetron ile Kemoterapiye Bağlı Semptomların Başarılı Şekilde Tedavisi

10.4274/jarem.galenos.2021.77487

  • Öner Özdemir
  • Olena Erkun

Gönderim Tarihi: 01.03.2021 Kabul Tarihi: 25.06.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):227-229

Ondansetron selektif 5-hidroksi-triptamin 3 reseptör antagonisti olan ve yaygın olarak, özellikle kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı önlemede, kullanılan bir antiemetik ajandır. Ondansetronun yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık, diyare ve literatürde çok nadiren tanımlanan anafilaksi gibi hipersensitivite reaksiyonlarıdır. Bu raporda, kemoterapi alan ve ondansetrona bağlı ürtiker geliştiren ve güvenli şekilde alternatif granisetron kullanan Hodgkin lenfomalı bir olguyu sunmak istiyoruz. Granisetron kemoterapi alan onkoloji hastalarında güvenli ve güçlü bir ondansetron alternatifi olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite, ürtiker, ilaç hipersensitivitesi, ondansetron, granisetron

Tam Metin (İngilizce)