Olgu Sunumu

Orbita Tavanı Lokalizasyonlu İntradiploik Epidermoid Kist: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2013.22

  • Aydın Canpolat
  • Osman Akdemir
  • Hakan Duman
  • Türker Karancı
  • Şahin Yüceli
  • Ayşenur Akyıldız

Gönderim Tarihi: 30.05.2013 Kabul Tarihi: 29.07.2013 J Acad Res Med 2013;3(2):88-90

Epidermoid ve dermoid kist tüm orbital tümörlerin %3-9’unu, intrakranial lezyonların %1’ini oluşturur. Kranial yerleşim gösteren epidermoid kistler %25 intradiploik mesafede ve %75 intradural aralıkta görülmektedir. Orbital epidermoid kist sıklıkla orbitanın temporal konveksite tarafında yerleşmektedir. Çocukluk ve erken erişkin döneminde tespit edilir. Yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı klinik bulgular oluşturabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) en değerli tanı araçlarıdır. Cerrahi olarak total çıkartılması kabul edilen tedavi yöntemidir. (JAREM 2013; 3: 88-90)

Anahtar Kelimeler: Epidermoid kist, intradiploik, orbita