Özgün Araştırma

Osteoporotik Kalça Kırıklarında Erken Akut Dönem - Düşmeden Ameliyathaneye

10.5152/jarem.2015.758

  • Figen Koçyiğit
  • Ersin Kuyucu
  • Merve Acar
  • Meltem Baydar
  • Mustafa Serinken

Gönderim Tarihi: 27.04.2015 Kabul Tarihi: 04.05.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):110-114

Amaç:

Kalça kırığı ile ilgili literatürde epidemiyolojik veriler bulunmaktadır. Düşmeden cerrahi tedavi uygulanmasına kadar olan dönem ile ilgili veriler yeterli değildir. Ayrıca, düşmenin yeri ve zamanı ile ilgili detayların ortaya çıkarılması kırıktan korunma politikalarının geliştirilmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı kalça kırığı olan hastalarda kırığa yol açan düşmenin özelliklerinin araştırılması ve kırığın erken akut döneminin incelenmesidir

Yöntemler:

Osteoporotik kalça kırığı tanısıyla yatılı olarak tedavi edilen hastalar demografik değişkenlerin, düşme sıklığı, düşme yeri ve zamanı, hastaneye başvuru süresini içeren bir anket uygulandı. Düşme ve cerrahi tedavi arasında geçen zaman kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya 31 kadın (%47,7), 34 erkek (%52,3) 65 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 79,1±6,7 yıl (54–90 yıl) idi. Kırıkların %73,8’i (n=48) gündüz 06:00-18:00 saatleri arasında, %69,2’si (n=45) ev içinde meydana gelmişti. Kırıklar dominant olmayan tarafta olma eğilimindeydi (n=45, %69,2). 43 hasta (%66,2) kırıktan sonra 2 saat içinde sağlık merkezine ulaşırken, çoğu kırıktan 48 saat sonra opere edildi (n= 41, %62,1).

Sonuç:

Türk hastalarda osteoporotik kalça kırıkları çoğunlukla gündüz saatlerinde ve ev içinde meydana gelmektedir. Ev içi düşme önleyici tedbirler alınması ve osteoporoz farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim programları başlatılabilir. Acil servislerde kalça kırığı takımları oluşturulabilir. (JAREM 2015; 5: 110-4)

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, osteoporoz, farkındalık