Derleme

Otolarengolojide Biofilmler

10.5152/jarem.2013.02

  • Ömer N. Develioğlu
  • Mehmet Külekçi

Gönderim Tarihi: 02.04.2013 Kabul Tarihi: 13.04.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):1-4

Biofilmlerin otolarengolojik hastalıklarda önemli bir rolü olduğu gösterilmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda farklı hastalık durumlarında biofilmlerin içinde farklı mikroorganizma türlerinin bulunduğu saptanmıştır. Kronik otolarengolojik infeksiyonların biofilmler ile ilişkili olduğu anlaşıldıktan sonra, özellikle antibiyotiklere dirençli olduğu bilinen bakteriyel biofilmler için yeni ajanları içeren tedavi stratejilerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Uygun olmayan dozlarda antibiyotik tedavisi biofilm oluşumunu ve kronik enfeksiyonların gelişimini tetikleyebilir. Biofilmler ile ilişkili hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi için farklı stratejilere gereksinim vardır. Biofilm oluşumunun bakteriyel genetik alt yapısının saptanması ve konak ile bakteri arasındaki etkileşimin anlaşılması, biofilme bağlı enfeksiyonların tedavisi için doğru hedeflerin belirlenmesini sağlayacaktır. Bu derlemenin esas amacı biofilm ile ilişkili otolarengolojik hastalıklardaki yeni gelişmelerin detaylı bir şekilde tartışılarak değerlendirilmesidir. (JAREM 2013; 3: 1-4)

Anahtar Kelimeler: Biofilm, otolarengoloji