Derleme

Patellofemoral Artroz ve Patellofemoral Artroplasti

10.5152/jarem.2014.420

  • Barış Yılmaz
  • Güzelali Özdemir
  • Baran Kömür
  • Serhat Mutlu
  • Bülent Yücel
  • Harun Mutlu

Gönderim Tarihi: 30.12.2013 Kabul Tarihi: 20.01.2014 J Acad Res Med 2014;4(1):1-38

Patellofemoral eklem büyük yüklerin dar temas alanları üzerinden etki etmesi ve nispeten anatomik anomali oranının sıklığı nedeniyle osteoartrite oldukça meyilli bir eklemdir. Tek başına patellofemoral artroz varlığı 55 yaş üstü erkeklerde %11, kadınlarda %24 oranında görülmekle birlikte bu cinsiyet farklılığının nedeni kadınlarda daha sık olan patellar dizilim bozukluğu ve displazi olabilir. Patellofemoral artroz genellikle konservatif yöntemler ile tedavi edilmeye çalışılsa da; tek başına ağrı ve fonksiyon kaybı yaratması nedeniyle kilo verme, fizik tedavi ve ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar için cerrahi seçenekler gözönünde bulundurulmalıdır. Patellofemoral artroz cerrahi tedavisinde artroskopik debridman, patellayı etkileyen yüklerin düzenlenmesi, kıkırdak greftlemeleri, patellar yüzey yenilemeleri, Patellofemoral artroplasti (PFA), total eklem replasmanı ve patellektomiye uzanan yöntemler uygulanabilmektedir. Bununla birlikte PFA çok yaygın kullanım alanı bulamamıştır. Bunun nedeni olarak gösterilen ilk tasarımlardaki sorunlar ve hasta seçimindeki hata oranlarının azaltılması ile özellikle son yıllarda PFA’ye olan ilgi de artmıştır. PFA’nin günümüzdeki endikasyonları arasında yanlış dizilimin çok az olduğu ya da hiç olmadığı hastalar ve semptomların ciddiyeti nedeniyle patellektomi planlanan izole patellofemoral hastalığı olan genç hastalar vardır. Gerçekten de 55 yaş altı ve en az 5 yıllık takibi olan hastaların sonuçları cesaret vericidir. (JAREM 2014; 1: 1-3)

Anahtar Kelimeler: Patellofemoral eklem, artroz, patellofemoral artroplasti