Özgün Araştırma

Pilonidal Sinüs Tedavisinde Minimal Cerrahi Eksizyon Sonrası Kristalize Fenol Uygulamasının Flep Tamiri ile Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2018.1938

  • Doğan Gönüllü
  • Mehmet Lari
  • A. Serkan Ilgun
  • A. Muzaffer Er
  • Zeki Öner
  • Metin Keskin
  • Ferda Nihat Koksoy

Gönderim Tarihi: 21.01.2018 Kabul Tarihi: 02.07.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):133-137

Amaç:

Pilonidal sinüs tedavisinde, minimal cerrahi eksizyon sonrası uygulanan kristalize fenol ile geniş eksizyon sonrası uygulanan flep tamirleri ile sonuçlarının karşılaştırılması.

Yöntemler:

Sağlık Bilimler Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, genel cerrahi kliniğinde 2008-2014 yıllar arasında ameliyat edilmiş olan hastaların kayıtları gözden geçirildi; pilonidal sinüs tedavi amacı ile geniş eksizyon sonrası oluşan defekt flep ile kapatılmış (grup A, no:100), minimal eksizyon sonrası kristalize fenol uygulanmış (grup B, no:100) demografik bilgiler, yatış süresi, erken ve geç komplikasyonlar, yara iyileşme süresi, işe başlama süresi ve nüks yönünden karşılaştırıldılar.

Bulgular:

Grup A’da 45 hasta (%45) apse öyküsü tarif etmiş, 16 hasta (%16) nüks vakadır. Grup B’de 35 hasta (%35) apse geçmişi tarif etmektedir, bu grupta 18 hasta (%18) nüks olarak kaydedilmişler. Semptomların başlangıcı ile hastaların başvuru arasında geçen süre ortalama olarak 6 ay ve 7 aydır, ortalama takip süreleri 44 ve 34 aydır. Hastane yatış süreleri, grup B grubunda (1,1 gün), grup A grubuna (3, 7 gün) göre daha kısadır (p<0,0001). Ameliyat sonrası yara iyileşme süresi, B grubundaki hastaların (10, 1 gün) A grubundaki hastalarına (18, 9 gün) göre anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur (p<0,0001). İşe başlama süresi B grubunda (6, 4 gün) A grubuna (19, 2 gün) göre anlamlı bir şekilde daha kısa bulunmuştur (p<0,0001).

Sonuç:

Minimal eksizyon sonrası fenol uygulama, eksizyon sonrası flep prosedürlerinin sonuçlarına göre yara iyileşme süreleri, hastanede yatış ve işe dönme süreleri, erken ve geç komplikasyonlar (hissizlik, kötü estetik) açısından daha avantajlı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs ve kristalize fenol uygulaması, flep tamiri, pilonidal sinüs