Olgu Sunumu

Postpartum Dönemde Gelişen Derin Ven Trombozu Vakası

10.5152/jarem.2015.568

  • Hande Atalay
  • Fatih Teker
  • Banu Boyuk
  • Aslan Çelebi
  • Yavuz Ayar
  • İsmail Ekizoğlu

Gönderim Tarihi: 04.09.2014 Kabul Tarihi: 11.11.2014 J Acad Res Med 2015;5(1):28-30

Gebelikle gelişen tromboembolinin temel nedeninin hiperkoagülobilite olduğu bilinmektedir. Bu durumun düşük tehdidi ve doğumda annenin kanama riskini azaltmaya yönelik olarak geliştiği düşünülmektedir. Kadınlarda tromboemboli riski gebelik ve postpartum dönemde gebe olmayanlara göre 4-5 kat artmaktadır. Derin ven trombozu risk faktörleri arasında önceki tromboz öyküsü, edinsel ya da kalıtsal trombofili, anne yaşının 35’in üstünde olması, gebelik ve doğuma bağlı komplikasyonlar sayılabilir. Bu makalede 25 yaşında, postpartum 4. haftada derin ventrombozu tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Etiyolojiye yönelik yapılan tetkiklerinde heterozigot Faktör V Leiden mutasyonu ve heterozigot aktive protein C rezistansı saptandı. Gebelik gibi tromboembolik olaya eğilim oluşturan edinsel bir risk faktörü olmasına rağmen özellikle genç hastalarda kalıtsal risk faktörlerinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. (JAREM 2015; 5: 28-30)

Anahtar Kelimeler: Derin ventrombozu, gebelik, Faktör V Leiden mutasyonu, aktive protein C rezistansı