Olgu Sunumu

Rektal Tümörü Düşündüren Soliter Rektal Ülser Olgusu

10.4274/jarem.galenos.2021.38258

  • Burçin Aygün Coşarpınar
  • Nafiye Urgancı
  • Ramazan Uçak
  • Hüseyin Alkım

Gönderim Tarihi: 31.03.2021 Kabul Tarihi: 12.07.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):230-233

Soliter rektal ülser sendromu, başlıca rektal kanama, tenesmus, kronik kabızlık, ıkınma ve eksik boşaltım ile kendini gösteren, nadir görülen bir alt gastrointestinal sistem hastalığıdır. Genellikle biyopsi ile histopatolojik inceleme ile teşhis edilir. Lezyon, mukozal eritemden tek veya çoklu ülserlere, ülser-nodüler lezyonlara veya polipoid kitleye kadar değişen çeşitli boyut ve şekillere sahiptir. Kolonoskopik bulgular rektum kanseri ve enflamatuvar barsak hastalığını taklit edebilir. Soliter rektal ülser tedavisi, hastalığın ciddiyetine bağlıdır ve hafif olgularda davranış tedavisinden yaşam tarzı değişikliğine, ciddi dirençli olgularda tıbbi ve cerrahi prosedürlere kadar uzanır. Burada rektal kanama, tenesmus ve kabızlık şikayetleri ile başvuran ve soliter rektal ülser tanısı alan 17 yaşında erkek hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Rektal kanama, soliter rektal ülser, rektal tümör

Tam Metin (İngilizce)