Olgu Sunumu

Üreterde Plazmasitoid Varyant Ürotelyal Karsinom

10.5152/jarem.2018.1470

  • Süleyman Bulut
  • Binhan Kağan Aktaş
  • Cevdet Serkan Gökkaya
  • Ayşe Çiftçi
  • Cüneyt Özden

Gönderim Tarihi: 23.02.2017 Kabul Tarihi: 19.07.2017 J Acad Res Med 2018;8(2):112-115

Plazmasitoid ürotelyal karsinom, çoğunlukla mesanede görülen ürotelyal transizyonel hücreli karsinomun oldukça nadir bir formu olup patoloğun dikkatli yaklaşımı sonucu histolojik olarak tanısı konulan bir durumdur. Genelde tanısı zor konulduğu için vakaların çoğu ileri evrede metastazla gelmektedir. Hastalıkla ilgili veri az olduğundan, tedavi olarak üroloji kılavuzlarında net bir protokol bulunmamaktadır. Bu çalışmada, literatürde ilk defa yer alacak olan üreterde plazmasitoid varyant ürotelyal karsinom vakası sunulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Plazmasitoid ürotelyal karsinom, üreter, metastaz