Olgu Sunumu

Üretra Darlığı Olan Bir Hastada Saptanan Mesane İçi Yabancı Cisim: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2012.20

  • Onur Fikri
  • Arif Özkan
  • Osman Fatih Kurtuluş
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Aydın İsmet Hazar
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 16.03.2012 Kabul Tarihi: 28.05.2012 J Acad Res Med 2012;2(2):82-84

Mesane içi yabancı cisim vakaları ile nadiren de olsa karşılaşılır. Literatüre bakıldığında mesaneden yabancı cisim materyali çıkarıldığı rapor edilmiştir. İyatrojenik nedenler, komşu organ ve dokulardan migrasyon ve hastaların kendi kendilerine yerleştirmesi gibi nedenler yabancı cisim olgularında etyolojiyi oluşturan durumlardır. Biz bu olgu sunumunda psikoseksüel olarak sağlıklı bir kişide self üretral enstrümantasyona sekonder gelişen bir mesane içi yabancı cisim vakası sunduk. Mesane içi yabancı cisimler, üretra darlığı sonrası self üretral kateterizasyon ve sonuçları hakkında literatür eşliğinde bir gözden geçirme amaçladık. (JAREM 2012; 2: 82-4)

Anahtar Kelimeler: Mesane, yabancı cisim, üretral kateterizasyon