Derleme

Ürik Asit Yüksekliğinin Analizi

10.5152/jarem.2016.1028

  • Sema Nur Ayyıldız

Gönderim Tarihi: 06.01.2016 Kabul Tarihi: 27.01.2016 J Acad Res Med 2016;6(2):74-77

Ürik asit, pürin nükleotid metabolizması sonucu oluşan bir moleküldür. Özellikle diğer dokularda daha az olmak üzere esas olarak karaciğerde sentezlenir. Normal düzeyde olduğunda antioksidan ve proinflamatuvardır. Serum düzeyi 7,0 mg/dL’yi aştığında hızlıca kristalize olur ve özellikle damar duvarı, yumuşak doku, eklemler ve böbreklerde çöker. Metabolik sendrom, inme, preeklampsi, hipertansiyon, böbrek hastalıkları, kalpdamar hastalıkları ve diyabetes mellitus ile hiperürisemi arasında pozitif ilişki olduğu değişik çalışmalarda gösterilmiştir. Ürik asit yüksekliğinin erkenden tespit edilmesi ve hiperüriseminin erken olarak tedavisi, hiperürisemiyle pozitif ilişkisi olduğu tespit edilen hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemlidir. Bu nedenle hastaneye başvuran hastalarda yapılması gereken biyokimyasal analiz içinde ürik asit serum değerlerine de bakılmalıdır. Bu derlemede; ürik asit ve yüksekliği tekrar gözden geçirilerek sağlık için önemi vurgulanmıştır. (JAREM 2016; 6: 74-7)

Anahtar Kelimeler: Ürik asit, hiperürisemi, analiz