Olgu Sunumu

Safra Yollarının Nadir Görülen Anatomik Varyasyonu: Çift Duktus Sistikus, Çift Sistik Arter

10.5152/jarem.2015.649

  • Hüseyin Eken
  • Sercan Büyükakıncak
  • Hamza Çınar
  • Koray Topgül

Gönderim Tarihi: 17.01.2015 Kabul Tarihi: 18.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(2):80-82

Laparoskopik hepatobiliyer cerrahi girişimler öncesinde olası komplikasyonların önüne geçilebilmesi için anatominin ve potansiyel varyasyonların bilinmesi gerekmektedir. Biliyer sistemde intrahepatik ve ekstra hepatik düzeyde gelişimsel çok sayıda varyasyonlar mevcuttur. İlk laparoskopik kolesistektominin uygulanmasından günümüze kadar geçen sürede deneyimin artmasına bağlı olarak komplikasyon oranları %0,5’ler düzeylerine inmiştir. Bu çalışmada kronik taşlı kolesistit nedeniyle ameliyata alınan hastada operasyon sırasında anatomik varyasyon (çift duktus ve çift sistik arter) tespit edilerek, safra yolunun anatomik varyasyonları kısaca gözden geçirilmiştir. (JAREM 2015; 5: 80-2)

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, anatomik varyasyonlar, çift duktus sistikus