Özgün Araştırma

Septal Perforasyon Onarımında Klinik Tecrübemiz

10.5152/jarem.2013.04

  • Şaban Çelebi
  • Erdem Çağlar
  • Abdulhalim İş
  • Ömer Necati Develioğlu
  • Murat Topak
  • Mehmet Külekçi

Gönderim Tarihi: 13.02.2013 Kabul Tarihi: 26.02.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):28-30

Amaç:

Nazal septal perforasyonun boyutlarına ve lokalizasyonuna göre tercih edilen cerrahi yöntemin, tedavi başarısı üzerine olan etkisini araştırmak.

Yöntemler:

Çalışmaya 2010 ile 2012 yılları arasında septal perforasyon onarımı uygulanan 7 hasta dahil edildi. Septal perforasyonu bulunan 2 hastaya açık teknik yaklaşımla, diğer 5 hastaya kapalı endonazal yaklaşım ile müdahele edildi. Septal perforasyon onarımı sırasında konkal veya septal kartilajdan alınan greftler kullanıldı. Perforasyon onarımı için her iki nazal mukozadan pedünküllü flepler çevrildi. Postoperatif takiplerde cerrahi başarı, nazal endoskopi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Takiplerde septal perforasyon boyutu büyük olan 2 hastada operasyonun başarılı olmadığı tespit edildi. Septal perforasyonu orta ve küçük boyutlarda olan 5 hastada perforasyonun başarı ile onarıldığı tespit edildi.

Sonuç:

Septal perforasyon onarımının başarısını etkileyen en önemli faktörler; cerrahın yeteneği ve tecrübesi, septumun geri kalan kısmında bulunan doku miktarı, septal perforasyonun boyutu ve lokalizasyonudur. Tedavinin başarısında perforasyonun özelliklerine göre en uygun cerrahi yöntemin kullanılması önemlidir. (JAREM 2013; 3: 28-30)

Anahtar Kelimeler: Nasal septal perforasyon, intranasal flepler, septal perforasyon onarımı