Orijinal Araştırma

Servikal Disk Protezi Dislokasyonunun Komplikasyonları: Retrospektif Bir Klinik Çalışma

10.4274/jarem.galenos.2020.3774

  • Yener Akyuva
  • Özkan Özger
  • Boran Urfalı
  • Necati Kaplan
  • Ali Maksut Aykut

Gönderim Tarihi: 17.09.2020 Kabul Tarihi: 13.12.2020 J Acad Res Med 2021;11(1):1-4

Amaç:

Smith-Robinson yaklaşımı ile anterior disk (SDH) eksizyonu, servikal disk herniasyonunun (SDH) cerrahi tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Patolojik disk boşluğunun eksizyonunu takiben disk aralığında dinamik hareketin devam etmesi isteniyorsa disk protezi, füzyon için servikal kafes yerleştirilir. Servikal disk protezi, servikal kafesten daha üstün görünmektedir; ancak her hasta için uygun değildir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Yöntemler:

2013-2020 yılları arasında SDH tanısıyla diğer merkezlerde ameliyat edilen ve servikal protez dislokasyonu nedeniyle revizyon ameliyatı geçiren hastaların verileri toplandı.

Bulgular:

Çalışmada dört erkek ve üç kadın hastanın verileri analiz edildi. Ortanca değer 42 (28-53) idi. Boyun ağrısı ve yutma güçlüğü kliniğe başvuru için en sık nedenlerdi. Üç hastada travma sonrası dislokasyon geliştiği saptandı. Sırasıyla beş hastada ve iki hastada ön ve arka dislokasyon geliştiği saptandı. Yedi hastaya revizyon ameliyatı yapıldı. Bu hastaların tümünün C5-6 seviyesinde dislokasyon olduğu bulundu.

Sonuç:

Boyun fıtıklarının cerrahi tedavisinde yerleştirilecek protez hastaya göre belirlenmelidir. Boyun diski protezi yerleştirilmesine karar verilen hastaya detaylı bilgi verilmeli, disk boşluğuna en uygun büyüklükte protez uygun şekilde yerleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Servikal disk hernisi, servikal protez, protez dislokasyonu

Tam Metin (İngilizce)