Olgu Sunumu

Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Gelişen Enteroatmosferik Fistülün Yöntemi

10.5152/jarem.2016.929

  • Suat Can Ulukent
  • Baki Erdem
  • Niyazi Alper Seyhan
  • Emel Canaz
  • Nuri Alper Şahbaz
  • Özgür Akbayır

Gönderim Tarihi: 14.09.2015 Kabul Tarihi: 24.12.2015 J Acad Res Med 2016;6(2):122-125

Açık abdomenli hastada enterik fistül gelişirse entero-atmosferik fistül (EAF) olarak adlandırılır. Üzeri doku ile kaplanmadığı ve fistül traktı olmadığı için gerçek bir fistül değildir. Açık abdomenli hastaların %25’inde EAF oluşur ve %42’den %75’e kadar değişen mortalite oranları vardır. Biz bu makalede sitoredüktif cerrahi sonrası gelişen enteroatmosferik fistüllü olguyu sunduk. Grade 4 açık abdomenli hastada fistül iyileşmesi genellikle 6 aydan daha uzun sürdüğü için, fistül ağzını stomaya çevirmeyi amaçladık. (JAREM 2016; 6: 122-5)

Anahtar Kelimeler: Açık abdomen, enteroatmosferik fistül, vakum yardımlı yara kapama tedavisi