Olgu Sunumu

Spontan Karaciğer Hemanjiom Rüptürü

10.5152/jarem.2015.655

  • Hüseyin Eken
  • Sercan Büyükakıncak
  • Koray Topgül
  • Hamza Çınar

Gönderim Tarihi: 21.01.2015 Kabul Tarihi: 09.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):128-130

Hepatik hemanjiomlar konjenital vasküler malformasyonlardır. Karaciğerin en sık rastlanan benign tümörleridir ve genellikle asemptomatik seyrederler. Spontan rüptür çok riskli bir komplikasyondur ve nadir görülür. Spontan hemanjiom rüptürlerinde ani başlayan karın ağrısı, hemoperitonyuma bağlı anemi ve şok oluşur. Hemanjiomların hacmi arttıkça rüptür riski de artar. Hemanjiomların hangi boyutta olduğunda profilaktik cerrahi yapılacağı her klinikte farklılık gösterebilmektedir. Hemanjiomlarda cerrahi sadece bazı özel durumlarda yapılır. Spontan ya da travmatik hemanjiom rüptürlerinde, intratümöral kanamalarda ve tüketim koagülopatilerinde kesin cerrahi endikasyonu vardır. Bilinen bir abdominal hastalığı olmayan ve akut batın tablosuyla başvuran hastalarda hemanjiom rüptürleri akılda tutulmalıdır. (JAREM 2015; 5: 128-30)

Anahtar Kelimeler: Hepatik hemanjiom, karaciğer tümörleri, spontan rüptür