Olgu Sunumu

Tek Gluteal Bıçaklanmaya Bağlı İleum Perforasyonu

10.5152/jarem.2015.515

  • Murat Keğin
  • Serap Alçiçek
  • Muzaffer Er
  • Emine Yıldırım
  • Neşe Uçar

Gönderim Tarihi: 22.04.2014 Kabul Tarihi: 10.08.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):125-127

Gluteal bölge yaralanmaları sivil hayatta sık rastlanan travmalardan değildir ve genellikle acil serviste yara eksplorasyonunu takiben primer sütür ile tedavi edilmektedir. Bu nedenle gluteal yaralanmalar genellikle önemsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak pelvik organları ve vasküler yapıları içinde barındırdığından gluteal yaralanmalar hayati tehlikeye yol açabilmektedir. Viseral ve/veya vasküler yaralanma nedeniyle glutea kesici delici alet yaralanmalarının yaklaşık dörtte birinde cerrahi girişim gerekmektedir. Bu nedenle gluteal bölge penetran yaralanmaları mutlaka ileri tetkik yapılmalıdır. Bu olgu sunumunda gluteal yaralanmaya eşlik eden ileum yaralanmalı bir hastamız nedeniyle nadir rastlanılan bu durumu irdelemek amaçlanmıştır. (JAREM 2015; 5: 125-7)

Anahtar Kelimeler: Gluteal bölge, delici kesici alet yaralanması, ileum perforasyonu