Olgu Sunumu

Tiroide Metastaz Yapmış Böbrek Hücreli Kanser

10.5152/jarem.2015.636

  • Murat Dinçer
  • Selvi Dinçer
  • Aliseydi Bozkurt
  • Engin Kandıralı
  • Atilla Semerciöz

Gönderim Tarihi: 15.12.2014 Kabul Tarihi: 12.01.2015 J Acad Res Med 2015;5(2):78-79

Böbrek hücreli kanseri (BHK) böbreğin en sık görülen kanseridir. Tiroid bezi nadir metastaz bölgeleridir ve tiroid metastazları genellikle on yıl sonra ortaya çıkar. Olgumuzda, radikal nefrektomi (RN)‘den 17 ay sonra boyunda şişlik şikayeti ile başvuran tiroide metastaz yapmış BHK’lı olguyu inceledik (JAREM 2015; 5: 78-9)

Anahtar Kelimeler: Tiroid, böbrek hücreli kanser, metastaz