Orijinal Araştırma

Total PSA Değeri 2,5-10 ng/mL Aralığındaki Hastaların İdrar Sarkozin Değerleri Prostat Biyopsisi Gereksinimini Öngörebilir mi?

10.4274/jarem.galenos.2022.74046

  • Onur Fikri
  • Nilhan Nurlu
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Ali Eroğlu
  • Memduh Aydın
  • Arif Kalkanlı
  • Cem Tuğrul Gezmiş
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 06.04.2021 Kabul Tarihi: 29.03.2022 J Acad Res Med 2022;12(2):42-48

Amaç:

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen onkolojik hastalıktır. Erken taramanın öneminden dolayı klasik taramalar dışında alternatif belirteçler aranmaktadır. Son yıllarda prostat kanserinde potansiyel marker olarak sarkozine artmış ilgi mevcuttur. Biz çalışmamızda idrar sarkozininin prostat kanseri araştırılmasında prostat biyopsisi gereksinimini öngörebilirliğini değerlendirdik.

Yöntemler:

Çalışma 15.12.2013 ve 15.03.2014 tarihleri arasında hastanemizde yaşları 45 ile 79 yıl arasında değişmekte olup, ortalaması 60,49±6,81 olan toplam 84 erkek olgu ile yapılmıştır. Birincil değerlendirme sonucunda çalışma için uygun bulunan hastalara [prostat spesifik antijen (PSA) değerleri 2,5-10 ng/mL] hekim tarafından standart 12 kor transrektal ultrasonografi eşlinde prostat biyopsisi uygulanmıştır. Hastalardan prostat biyopsisi hemen öncesinde prostat masajını takiben alınan idrarlarda kolorimetrik ve florometrik prensiplerle sarkozin ölçümü yapıldı.

Bulgular:

PSA değerlerindeki yüzde değişim ile florometrik sarkozin ölçümleri arasında malign grupta istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon ve benign grupta pozitif korelasyon bulundu (r=-0.418, p=0.042, p<0.05 / r=0.318, p=0.013, p<0.05 sırasıyla).

Sonuç:

Gereksiz biyopsilerden kaçınmak için gri bölge PSA’lı hastalarda (PI-RADS 2-3 ve düşük seviye PSA’sı olan hastalar gibi) PSA değerlerindeki yüzde değişim ile florometrik sarkozin ölçümleri arasındaki korelasyon kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, prostat biyopsisi, sarkozin, idrar, biyobelirteç, prostat kanseri taraması

Tam Metin (İngilizce)