Olgu Sunumu

Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Akut Böbrek Hasarı: Olgu Serisi

10.5152/jarem.2017.988

  • Dede Şit
  • Hasan Kayabaşı
  • Ferdi Karagöz
  • Yasemin Aker Karagöz
  • Arif Savaş

Gönderim Tarihi: 11.11.2015 Kabul Tarihi: 14.01.2016 J Acad Res Med 2017;7(1):32-35

Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle yirmi beş yaş altı kişilerde oldukça yaygındır. Uyuşturucu kullanımının önemli etkilerinden birisi de direkt toksik etki veya rabdomiyoliz gibi dolaylı etkiler aracılığıyla gelişen böbrek hasarıdır. Tedavide genellikle hidrasyon yeterli olurken zaman zaman renal replasman tedavisi gerekmektedir. Yakın takip ve zamanında yapılan tedavi ile böbrek hasarı geri döndürülebilir. Bu dokuz olgu ile yaptığımız olgu serisi sunumunda özellikle gençlerde gelişen böbrek hasarında uyuşturucu madde kullanımının etyolojide önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu madde kullanımı, böbrek hasarı, rabdomiyoliz