Olgu Sunumu

Uzamış Fetal Bradikardi

10.5152/jarem.2015.693

  • Servet Gençdal
  • Kahraman Ülker
  • Murat Bozkurt
  • Melek Çiçek
  • Yetkin Karasu
  • Duygu Kara Bozkurt
  • Levent Şahin
  • Emre Destegül
  • Gülnur Özakşid

Gönderim Tarihi: 02.03.2015 Kabul Tarihi: 18.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):139-141

Uzamış fetal bradikardi nedenleri arasında tam atriyoventriküler blok, atriyal bigemini ve sinüs bradikardisi yer almaktadır. Fetal sinüs bradikardisine neden olabilecek çeşitli durumlar mevcuttur. Uzun dönem prognoz, fetal bradikardinin tipine göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmamızda takip neticesinde, spontan olarak gerileyen uzamış fetal sinüs bradikardisi olan olgu sunumu amaçlanmıştır. 22 hafta primigravid gebe kliniğimize fetal bradikardi ön tanısı ile gönderildi. Gebenin anamnez, fizik muayene ve laboratuvar incelemesinde herhangi anormallik saptanmadı. Fetus ultrasonografi, fetal ekokardiyografi ile değerlendirildi ve yapısal kardiyak anomali izlenmedi, fetal hidrops yoktu. M-mod ve Doppler ultrasonografi neticesinde fetal sinüs bradikardisi (78/dk) tanısı konuldu ve gebe izleme alındı. Takibin ikinci haftasında fetal kardiyak ritim normale döndü. Gebelik takiplerinde sorun yaşanmayan gebe normal vajinal yolla doğurtuldu, yenidoğanın pediyatrik kardiyolog tarafından yapılan muayenesinde herhangi bir anormallik saptanmadı. Halen 3. ayında olan yenidoğanda bradikardi izlenmedi. Fetal bradikardinin tanısında fetal ekokardiyografinin kullanımının obstetrisyenler arasında yaygınlaşması, fetal bradikardinin tipinin tespitinde kolaylık sağlayacaktır. (JAREM 2015; 5: 139-41)

Anahtar Kelimeler: Fetal sinüs bradikardisi, fetal ekokardiyografi, ultrasonografi