Olgu Sunumu

Vena Kava İnferior Agenezili Hastada Derin Ven Trombozu

10.5152/jarem.2016.1038

  • Osman Nuri Tuncer
  • Oruç Alper Onk
  • Ümit Karahan
  • Bilgehan Erkut

Gönderim Tarihi: 13.01.2016 Kabul Tarihi: 09.05.2016 J Acad Res Med 2017;7(2):102-104

Vena kava inferiorun konjenital anomalileri oldukça nadir görünmekte olup prevelansının %0,07 ile %8,7 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Hastaların birçoğu asemptomatiktir. Tanı genellikle abdominal cerrahi sırasında ya da başka bir nedenle yapılan radyolojik araştırma sırasında tesadüfen saptanır . Vena cava inferior agenezisi yetersiz venöz dreneja neden olduğu için derin ven trombozu oluşumu için bir risk faktörüdür. Yazımızda spontan derin ven trombozu nedeniyle hospitalize edilen ve araştırmalar sırasında allta yatan vena cava inferior agenizisi saptanan bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Vena kava inferior, derin ven trombozu, trombolitik tedavi