Derleme

Yenidoğan Akut Böbrek Hasarı

10.5152/jarem.2013.15

  • Adil Umut Zübarioğlu
  • Ali Bülbül
  • Hasan Sinan Uslu

Gönderim Tarihi: 05.07.2013 Kabul Tarihi: 01.08.2013 J Acad Res Med 2013;3(2):53-59

Akut böbrek hasarı; böbrek fonksiyonlarında ani bozulma ile karakterizedir. Sonuç olarak nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi, ekstrasellüler sıvı hacmi, elektrolit ve asid-baz dengesinin regülasyonunda değişiklikler olur. Neonatal akut böbrek hasarı kriterleri değişmekle beraber, sıklıkla serum kreatinin düzeyinin 1,5 mg/dL’yi geçmesi tanım olarak kabul edilebilir. Neonatal akut böbrek hasarının birçok nedeni vardır ve prerenal, renal ve postrenal olarak kategorilere ayrılabilir. Prerenal azotemi yenidoğan döneminde en sık görülen kategoridir ve tüm vakaların yaklaşık %85’i bu gruptandır. Akut böbrek hasarının halen günümüzde spesifik bir medikal tedavisi yoktur. Hastayı yönetirken temel yaklaşım altta yatan etiyolojiye göre planlanmalıdır. Hastanın yaşama şansını yükseltmek adına klinisyen, bebeğin kardiyopulmoner sistemini desteklemeli, maksimal beslenmeyi sağlamalı, homeostazı dengelemeli ve akut böbrek hasarının sonuçlarını yönetebilmelidir. Akut böbrek hasarı ile başvuran yenidoğanlarda prognoz değişkendir ve çoğunlukla bebeğin altta yatan medikal durumuyla ilişkilidir. Mortalite oranları %14 ile %73 arasında değişmektedir. (JAREM 2013; 3: 53-9)

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, akut, böbrek hasarı