Cilt 12, Sayı 3

Aralık 2022
(8) Orijinal Araştırma, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Orijinal Araştırma

Nötrofil-lenfosit Oranı ve Trombosit-lenfosit Oranı Benign Endikasyonlar için Total Laparoskopik Histerektomi Sonrası Hastanede Kalış Süresini Öngörmede Enflamatuvar Belirteçler Olarak Kullanılabilir mi?
 • Fatma Ketenci Gencer
 • Semra Yüksel
J Acad Res Med 2022; 12: 108-115 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.70883
Orta Serebral Arterin Aterosklerotik Hastalıklarında Erken Dönem Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemede Lezyon Paterni ile İnme Mekanizmaları Arasındaki İlişki
 • Kürşat Usalan
 • Sibel Üstün Özek
 • Şahinde Fazilet Hız
J Acad Res Med 2022; 12: 116-123 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.32032
Spontan Subaraknoid Kanamada Klinik Sonuçlarla İlişkili Faktörler
 • Ömer Özdemir
 • Furkan Diren
 • Osman Boyalı
 • Benan Baysoy
 • Serdar Kabataş
J Acad Res Med 2022; 12: 124-129 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.98704
İntertrokanterik Femur Kırığı Bulunan 70 Yaş ve Üzeri ASA III-IV Olan Riskli Hastalarda Eksternal Fiksatör ile Osteosentez Uygulamalarımızın Sonuçları
 • Ahmet Aybar
 • Mustafa Cevdet Avkan
J Acad Res Med 2022; 12: 130-136 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.35119
Kutanöz Vasküler Tümörlerde ve Perisitik Tümörlerde Cyclin D1, Östrojen Reseptörü ve TAG72’nin Patogenetik ve Prognostik Önemi
 • Sevil Karabağ
 • Kıvılcım Erdoğan
 • Akif Mirioğlu
 • Özge Zorlu
 • Gülfiliz Gönlüşen
 • Serdar Özbarlas
J Acad Res Med 2022; 12: 137-142 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.35220
Tp-Te Aralığı ve Tp-Te/QT Oranı, ST Yükselmesiz Akut Miyokard Enfarktüsünde Koroner Arter Hastalığı Şiddetini Öngörmektedir
 • Aslan Erdoğan
 • Burcu Akyol
 • Eyüp Özkan
 • Mehmet Rasih Sonsöz
 • Yelda Saltan Özateş
J Acad Res Med 2022; 12: 143-149 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.52244
İnfraklaviküler Bloğa İlave Edilen Pregabalin Distal Radius Cerrahisinde Etkili midir?
 • Mustafa Çağlar Kır
 • Volkan Özen
 • Mehmet Mutlu
 • Haluk Çabuk
 • Gülay Kır
J Acad Res Med 2022; 12: 150-154 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.50251
Otuz Beş Yaş Üstü Gebelere Yaklaşımda Tarama Testleri ve Amniyosentezin Önemi
 • Salim Sezer
 • Melih Bestel
 • Gökhan Bolluk
 • Alper Gezdirici
J Acad Res Med 2022; 12: 155-158 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2022.16878

Diğer

2022 Hakem Dizini
J Acad Res Med 2022; 12: 0-0
2022 Yazar Dizini
J Acad Res Med 2022; 12: 0-0
2022 Konu Dizini
J Acad Res Med 2022; 12: 0-0

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form