Cilt 9, Sayı 2

Ağustos 2019
(8) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Subakromial Sıkışma Sendromlu Hastalarda D Vitaminin Etkileri
 • Meltem Vural
 • Sedef Ersoy
 • Burcu Önder
 • Ayşe Nur Bardak
 • Betül Yavuz Keleş
 • Meltem Vural
 • Sedef Ersoy
 • Burcu Önder
 • Ayşe Nur Bardak
J Acad Res Med 2019; 9: 61-65 DOI: 10.5152/jarem.2019.2126
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde ALK Geninin Yeniden Düzenlenmesinin FISH Yöntemi ile Belirlenmesi
 • Pelin Nimet Seymen
 • Esen Gümüşlü
J Acad Res Med 2019; 9: 66-70 DOI: 10.5152/jarem.2019.2211
Radius Alt Uç Eklem İçi Kırıklarında Artroskopi Yardımlı Osteosentez
 • Erdem Özden
 • Hakan Gürbüz
 • Kahraman Öztürk
 • Ali Tufan Pehlivan
 • Süleyman Semih Dedeoğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 71-79 DOI: 10.5152/jarem.2019.2319
Vestibüler Şvannom Hastalarında Mikrocerrahi Sonuçları: Retrospektif Klinik Çalışma
 • Halil Can
 • Müge Dolgun
 • Utku Özgen
 • Cengiz Gömleksiz
 • Furkan Diren
 • Aydın Aydoseli
 • Yavuz Aras
 • Altay Sencer
J Acad Res Med 2019; 9: 80-85 DOI: 10.5152/jarem.2019.2226
Şanlıurfa İlindeki Ter Testi Sonucu Şüpheli Olan ve Klinik Ön Tanısı Kistik Fibrozis Olan Hasta Gruplarındaki CFTR Gen Mutasyonlarının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile İncelenmesi
 • Evren Gümüş
J Acad Res Med 2019; 9: 86-90 DOI: 10.5152/jarem.2019.2176
Perinatal ve Süt Çocukluğu Döneminde Alerjik Hastalıklara Eğilim Yarattığı Düşünülen Olası Risk Faktörleri
 • Selma Aktaş
 • Aysu Say
J Acad Res Med 2019; 9: 91-96 DOI: 10.5152/jarem.2019.2173
Olanzapin ve Klozapinin Farelerde Depresyon ve Anksiyete Üzerine Etkileri: Beyin Nörotrofik Faktörlerin Ekspresyon Seviyesindeki Değişiklikler
 • Esen Gümüşlü
 • Oğuz Mutlu
J Acad Res Med 2019; 9: 97-101 DOI: 10.5152/jarem.2019.2209
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Fatih Yanaral
 • Ali Eroğlu
 • Nusret Can Çilesiz
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Zafer Tandoğdu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 102-106 DOI: 10.5152/jarem.2019.1997

Olgu Sunumu

Kifoplasti Sonrası Gelişen Nadir ve Beklenmeyen Bir Komplikasyon: Spinal Subdural Kanamaya Ait Bir Olgu Sunumu
 • Necati Kaplan
 • Yener Akyuva
 • Göksel Güven
J Acad Res Med 2019; 9: 107-110 DOI: 10.5152/jarem.2019.2180
Akut İnfantil Hemorajik Ödem Kliniğinin Seyri: İki Olgu Sunumu
 • Önder Kılıçaslan
 • Refika Yıldız
 • Muhammet Mesut Nezir Engin
 • Nursel Büyük
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Emin Özlü
 • Kenan Kocabay
J Acad Res Med 2019; 9: 111-114 DOI: 10.5152/jarem.2019.2074

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form